Bjerkreim kommune

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Ekstraordinær tilleggsutlysning er publisert hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.  Søknadsfrist 20.05.2022.

Dekorativt - Klikk for stort bilde

 Frivillige lag og organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.  

Se nærmere informasjon og søk om midler på nettsiden til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  

Line Pettersen
Frivillighet- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 51 20 11 03
Mobil 958 63 277