Bjerkreim kommune

Til nyankomne fra Ukraina - oppdatert

Til nyankomne fra Ukraina - oppdatert

Alle nyankomne fra Ukraina må melde seg til politiet i Sør-Vest politidistrikt. Det gjør man ved å møte opp på Hotell Sverre i Sandnes sentrum. Deretter vil politiet kalle inn til asylregistrering på Bryne. Etter registrering hos politiet vil du få D-nummer (midlertidig identitetsnummer).

Personer som kommer til Norge, får tilbud om å bo på asylmottak mens de venter på å få beskyttelse og oppholdstillatelse. I noen tilfeller kan man søke om å bo privat mens man venter. Dette kalles alternativ mottaksplass (AMOT). Både kommunen og Utlendingsdirektoratet (UDI) må godkjenne en søknad om alternativ mottaksplass.

De som skal søke om alternativ mottaksplass i Bjerkreim kommune må:

  • ha registrert seg som asylsøker(e) hos politiet 
  • fått DUF-nummer og d-nummer 
  • ha et midlertidig sted å bo i kommunen.

Les mer på nettsidene til UDI

Når man kommer til Norge må man undersøkes for tuberkulose. Dette gjelder alle som kommer fra land med mye tuberkulose. Undersøkelsen skal gjøres innen to uker etter ankomst. Er du over 15 år, skal du undersøkes med røntgen av lungene. Er du under 15 år, skal det tas en blodprøve i stedet (gjelder ikke barn under 6 måneder). All behandling mot tuberkulose er gratis. Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Ukrainske flyktninger som kommer til Norge med egne kjæledyr, må registrere disse hos Mattilsynet. Siden rabies og andre alvorlige sykdommer forekommer i Ukraina, må vi sikre at dette ikke øker risikoen for spredning av smittsomme sykdommer til mennesker og dyr her i landet.

Les mer på nettsidene til Mattilsynet.

Dersom flyktningene mangler penger til mat og medisiner kan de søke nødhjelp hos NAV.

 

Для шукачів прутилку з України

Усі новоприбулі з України повинні пройти реєстрацію в поліції. Якщо ви перебуваєте у муніципалітеті Б’єркрейм, ви повинні зареєструватися в Південно-Західному районі поліції.  Перша реєстрація відбувається у готелі Sverre в центрі міста  Санднес. Пізніше поліція викличе вас на реєстраційну співбесіду в місто Бріне. Після реєстрації в поліції ви отримаєте D-номер (тимчасовий ідентифікаційний номер).

Особам, які прибувають до Норвегії, пропонують жити в центрах прийому біженців, поки вони чекають колективного захисту та дозволу на проживання. Якщо ви проживаєте у приватному будинку замість притулку, ви можете подати заяву на реєстрацію альтернативного місця прийому біженців (АМОТ). Як муніципалітет, так і Директорат у справах іноземців (UDI) повинні затвердити заяву на реєстрацію альтернативного місця прийому біженців.

Ті, хто претендує на реєстрацію альтернативного місця прийому біженців в муніципалітеті Б’єркрейм, повинні:

  • зареєструватися як шукачі притулку в поліції
  • отримати DUF номер і D- номер
  • мають тимчасове місце проживання в муніципалітеті

Більше інформації читайте тут.

Усі, хто прибуває до Норвегії, як шукачі притулку та біженці, повинні пройти тест/обстеження на туберкульоз. Усі інші іммігранти повинні пройти обстеження, якщо вони прибули з країни з високим рівнем захворюваності на туберкульоз. Обстеження необхідно провести протягом двох тижнів після прибуття.  Якщо вам більше 15 років, вам слід пройти рентгенологічне обстеження легенів.  Якщо вам менше 15 років, замість цього необхідно здати аналіз крові (не стосується дітей віком до 6 місяців).  Обстеження на туберкульоз безкоштовне.  Детальніше читайте тут.

Для українських шукачів притулку діють деякі винятки із загальних правил, що дозволяють їм ввозити до Норвегії своїх домашніх тварин. Оскільки тварини, ввезені з України, можуть переносити сказ та інші серйозні захворювання, ми повинні переконатися, що їхнє ввезення на територію Норвегії не призведе до підвищеного ризику поширення інфекційних захворювань серед людей та тварин.

Норвезьке управління з безпеки харчових продуктів зобов’язане реєструвати та обстежувати всіх домашніх тварин, які прибувають до Норвегії разом із власниками.

Детальніше читайте  тут.

У особливих випадках, коли у вас немає грошей на покриття абсолютно необхідних витрат, ви можете звернутися до NAV для надання невідкладної допомоги.

Irene Thorberg
Integrerings leder
E-post
Mobil 482 33 025
Ilona Midtsæter
Integrerings konsulent
E-post
Mobil 401 94 913