Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Til alle brukere av helsestasjonen i Bjerkreim

Til alle brukere av helsestasjonen i Bjerkreim

Klikk for stort bildeGrunnet pågående utbrudd av koronavirus reduserer vi vårt helsestasjonstilbud i hht føringer fra Helsedirektoratet. 
Fra og med 16.03.20 gjelder som følger:

Konsultasjoner som tilbys:
1. Nyfødtoppfølging pr telefon og konsultasjon på helsestasjonen. Ikke hjemmebesøk
2. 6 uker med lege og helsesykepleier, vaksinasjon
3. 3 måneder, vaksinasjon
4. 5 måneder, vaksinasjon
5. 12 måneder, vaksinasjon
6. 15 måneder, vaksinasjon
7. Oppfølging av barn eller familier etter behov, vi ringer og gjør avtale. 
8. Barnevaksinasjon som er avtalt
9. Gravide møter som avtalt, blir evt. kontaktet av jordmor


Alle andre konsultasjoner utgår, men alle som har en time blir kontaktet pr. telefon. 

  • Alle som møter på helsestasjonen må være friske uten luftveissymptomer.
  • Kun en foresatt følger barnet inn på helsestasjonen. Søsken kan ikke være med.  Dette for å forebygge smitte.
  • Gravide møter også alene.
  • Ikke møt før avtalt time. 
  • Vi har ryddet bort alle leker, så fint om dere har med noe selv til barna. 

Vi bidrar med råd og veiledning på telefon. Ta kontakt ved behov.
Helsestasjonen: 40444913
Jordmor: 40444956
Skolehelsesykepleier: 40001159
Familieveileder: 40444920

Ved bekymring gjeldende barns sykdom- ta kontakt med fastlege eller legevakt
Ved bekymring gjeldende koronavirus henviser vi til Bjerkreim kommunes hjemmeside og FHI

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 404 44 913
Benedikte Myksvoll
Jordmor
E-post
Telefon 51 20 11 59
Mobil 404 44 956
Kjellaug Torstensen
Helsesykepleier
E-post
Mobil 400 01 159
Elin Ramsland Friestad
Familieveileder
E-post
Telefon 404 44 920
Mobil 404 44 920

Åpningstider

Man-fre 8-15