Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Til alle brukere av helsestasjonen i Bjerkreim

Til alle brukere av helsestasjonen i Bjerkreim

Tiltak på grunn av korona epidemien

Vi gjennomfører alle konsultasjoner, og starter nå opp igjen med hjemmebesøk og barselgrupper. Helsestasjonen har åpent hele sommeren.  

  • Alle må være friske og ikke i karantene  for å komme på helsestasjonen.
  • Kom til avtalt tid, ikke før.
  • Hold 1 meters avstand inne i lokalet.
  • Vask hendene når du kommer og når du går.
  • Kun en foresatt følger barnet til helsestasjonen. Søsken kan ikke være med.  

Ved bekymring gjeldende barns sykdom- ta kontakt med fastlege eller legevakt
Ved bekymring gjeldende koronavirus henviser vi til Bjerkreim kommunes hjemmeside og FHI

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 404 44 913
Benedikte Myksvoll
Jordmor
E-post
Telefon 51 20 11 59
Mobil 404 44 956
Kjellaug Torstensen
Helsesykepleier
E-post
Mobil 400 01 159
Elin Ramsland Friestad
Familieveileder
E-post
Telefon 404 44 920
Mobil 404 44 920

Åpningstider

Man-fre 8-15