Bjerkreim kommune

Stor skogbrannfare

Stor skogbrannfare

Meteorologisk institutt melder om stor skogbrannfare i vårt område og har kategorisert dette til farenivå oransje.

Det er en alvorlig situasjon med reell fare for skogbrann der vegetasjon svært lett kan antenne og veldig store områder kan bli berørt. Det meldes ikke om nedbør av betydning så langt som værvarselet rekker.

Vi har nylig sett fra andre steder i på Vestlandet at større områder blir berørt. Det vil være en alvorlig hendelse dersom slikt rammer oss.

Vi gjør oppmerksom på bålforbudet som er gjeldene. I tillegg ber vi om at alle er svært forsiktig med alt som eventuelt kan antenne.