Framside

Stor skogbrannfare - totalforbud mot å gjøre opp ild m.m.

 Grasbrann foto eig.brannvesen.jpg - Klikk for stort bilete

Brannsjefen i Eigersund har besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark i Eigersund og Bjerkreim kommuner.

Forbudet gjelder all aktivitet, som skogsdrift, rydding og tynning, kantklipping m.m. og all form for bål og grilling.

Grilling på private terrasser er fortsatt lov inntil videre, men det må utvises stor aktsomhet i disse tilfellene.

Forbudet gjelder umiddelbart og inntil opphevelse blir publisert.

Se ellers brannsjefens pressemelding. (PDF, 85 kB)


Eigersund brann og redning

 

Informasjon fra Fylkesmannen i Rogaland:

Fylkesmannen melder at det for tiden er lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. NVE sine prognoser for de neste 10 dagene tilsier at situasjonen vil forverres.  Det vil ikke hjelpe med noen få regnbyger. 
Den lave grunnvannstanden påvirker også skogbrannfaren. DSB mener brannfaren er større i dag enn i mai. Dette fordi vegetasjonen tørker ut og regn som kommer i byger tørker vekk raskt.

Vis aktsomhet!

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 06.07.2018
Fann du det du leitte etter?