Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Status om Ørsdalen skule etter brannen

Status om Ørsdalen skule etter brannen

Politiet er ikke ferdige med avhørene, og vil ikke frigi branntomten før etterforskningen er avsluttet.  Dette fordi avhør kan avdekke noe som krever undersøkelse i tomten. 

Koronasituasjonen er grunnen til at avhørene ikke er ferdige.
Forsikringsselskapet er opptatt av å finne ut om hele eller deler av fundamentet/grunnmuren kan gjenbrukes. Dette finner de ikke ut av før politiet gir tilgang til bygget.

 Pr. telefon med forsikringsselskapet har kommunen skissert flere løsninger:

1. Det bygges et mindre hus tilpasset dagens behov, på samme tomt.

2. Det bygges et bygg på en annen tomt.

3. Kommunen får utbetalt erstatning, og disponerer denne selv.

 Forsikringsselskapet vil først vurdere restverdi før de går videre i saken. Da vil forsikringsselskapet ha en dialog med kommunen om mulige løsninger. Alle tre alternativene kan være mulige. Hva kommunen velger blir et politisk spørsmål.