Bjerkreim kommune

Smittestatus i Bjerkreim pr. 11. januar kl. 14.00

Smittestatus i Bjerkreim pr. 11. januar kl. 14.00

Smittesporing på skulebuss

Etter COVID-test 10. januar av elevar som har tatt skulebuss mellom Vikeså skule og Dalane VGS, er det ikkje påvist nye smittetilfeller.

Smittesporing og test-resultat medfører at for 10 av elevane blir karantene avslutta måndag 11. januar ettersom dei ikkje har vore nærkontaktar.
Om lag 15 elevar blir definert som nærkontaktar og skal vera i 10 dagar karantene. Elevane det gjeld har fått SMS/telefon frå kommunen.

Skulen blir også informert om kva for elevar som kan møta på skule tysdag, og kven som er i karantene i 10 dagar.

Spørsmål kan rettast til smittesporingsteamet på mobil 4000 1140.

Antal i isolasjon

Det er pr i dag fem Bjerkreimsbuar som er isolerte heime med påvist smitte. Smittesporing er avslutta og nærkontaktar er varsla og er i karantene.

Knut Vassbø
smittevernlege