Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Smittestatus Covid-19 pr. 8. juni

Smittestatus Covid-19 pr. 8. juni

Statusoppdatering frå smittevernlegen


RISIKONIVÅ

Bjerkreim er på risikonivå 1. Det er ingen påvist smitte i kommunen siste 14 dagar. 

Det er hittil i COVID-pandemien påvist 18 smittetilfeller tilknytta Bjerkreim. Av desse er det 12 som bur i kommunen.

TISK

Det er ikkje meldt inn personar i smittekarantene i kommunen pr. dags dato.
Det er god test-kapasitet.  Det er god smittesporingskapasitet.

TILTAK

Kommunen har vedtatt lokal forskrift mot "rulling" med russebuss, koordinert med øvrige kommunar i Sør-Rogaland.  Forskriften trådte i kraft natt til 5. juni og gjeld til 13. juni kl 24.00.

Skular og barnehagar er på grønt nivå.

VAKSINERING

Vaksinering går etter plan.

HUSK

Nasjonale tilrådingar gjeld som før.

Elles har ikkje Bjerkreim eigne reglar, så det som gjeld landet forøvrig, gjeld også her.
Me kan heller ikkje gi fritak frå dei reglane som gjeld i heile landet.

Har du spørsmål?

Sjå først om du finn svaret på www.fhi.no.
Ved spørsmål som du ikkje finn svar på der: ring korona-telefonen i Bjerkreim.

Mvh
Knut Vassbø
smittevernlege

Lokal Korona-telefon
Telefon 404 44 960

Dersom du har spørsmål som gjelder forhold lokalt i Bjerkreim, kan du ringe dette tlf.nr.

Åpen fra kl 08.00 - 18.00 alle dager