Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Smittestatus Covid-19 pr. 10. mai kl. 09.00

Smittestatus Covid-19 pr. 10. mai kl. 09.00

Statusoppdatering frå smittevernlegen


RISIKONIVÅ

Bjerkreim er på risikonivå 1. Det er ingen påvist smitte i kommunen siste 14 dagar. 

TISK

Det er god test-kapasitet. Laboratoriet på SUS sender ut prøvesvar innan 24 timar, ofte same kveld som prøven er tatt. Det er ingen personar i isolasjon i kommunen. Det er god smittesporingskapasitet.

TILTAK

Det er ingen kommunale tiltak. Skulane og barnehagane er på gult nivå.

HUSK

Følg nasjonale smittevernråd.

Har du spørsmål

Sjå først om du finn svaret på www.fhi.no.
Ved spørsmål som du ikkje finn svar på der: ring korona-telefonen i Bjerkreim.
Bjerkreim har ikkje eigne reglar, så det som gjeld landet forøvrig, gjeld også her. Me kan heller ikkje gi fritak frå dei reglane som gjeld i heile landet.


Mvh
Knut Vassbø
smittevernlege

Lokal Korona-telefon
Telefon 404 44 960

Dersom du har spørsmål som gjelder forhold lokalt i Bjerkreim, kan du ringe dette tlf.nr.

Åpen fra kl 08.00 - 18.00 alle dager