Bjerkreim kommune

Smittestatus Bjerkreim pr 20. september kl 08

Smittestatus Bjerkreim pr 20. september kl 08

Informasjon frå smittevernlegen

Det er påvist to relaterte smittetilfeller med COVID-19 i Bjerkreim siste 14 dagar. Smittesporing er avslutta og nærkontaktar er varsla.

Dei aller fleste nærkontaktar er vaksinerte, eller gjennomfører testregime i staden for karantene.

Det er viktig at alle som får symptom på luftvegsinfeksjon, har låg terskel for å testa seg.

Takk til innbyggarar og personale i og utanfor kommunen for godt samarbeid. 

I løpet av pandemien er det no totalt 27 smittetilfeller tilknytta Bjerkreim kommune.

Mvh
Knut Vassbø
smittevernlege