Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Smittesituasjon pr 13. august 2021

Smittesituasjon pr 13. august 2021

Nytt COVID-tilfelle blei påvist 12. august. Smittesporing er igangsatt og husstandsmedlemmer i Bjerkreim er testa, foreløpig utan at fleire har påvist smitte.

På grunn av smittesituasjonen er det viktig at alle som får symptom på luftvegsinfeksjon tar COVID-test så snart som mogleg, sjølv om ein er vaksinert. Følg nasjonale smittevernråd - hald 1 meter avstand og vask hendene.

Knut Vassbø