Bjerkreim kommune

Sentrumsutvikling Vikeså - midtveis

Sentrumsutvikling Vikeså - midtveis

De to arkitektgruppene har gitt sine midtveis-presentasjoner. Dette er gjort digitalt grunnet korona-restriksjoner. Vi ønsker tilbakemeldinger.

Etter folkemøte 24. november har begge arkitektgruppene jobbet med parallelloppdraget. De kommer med spennende tanker for utvikling av Vikeså sentrum.

Vurderingskomitéen fikk delta på den digitale presentasjonen og har hatt en drøftings- og tilbakemeldingsrunde. Likedan fikk Ungdomsrådet en egen gjennomgang med presentasjoner fra arkitektgruppene.

Vi ønsker nå tilbakemelding fra innbyggere om hva dere synes om dette, hva det bør jobbes videre med og evt hva som kan legges mindre vekt på.

Se de tre ulike videoene av "Velkommen", Arkitektgruppe 1 og Arkitektgruppe 2.

 

 

 

Tilbakemeldinger sendes til postmottak@bjerkreim.kommune.no innen utgangen av onsdag 2. februar.

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71