Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Selvtesting for Korona - Corona Rapid antigentest

Selvtesting for Korona - Corona Rapid antigentest

Korona antigen hurtigtester til selvtesting er gratis tilgjengelig i inngangspartiet utenfor legekontoret, se bildet. Åpningstid: kl 08.00 - kl 16.00
Hurtigtester legekontor - Klikk for stort bilde  

Ved behov for fire eller flere tester kan du få 5-pakninger på legekontoret.

Vi minner om å ikke gå inn på legekontoret ved mistanke / symptomer for smittsomme luftveissykdommer uten at dette er avklart på forhånd.

Ved behov for selvtester i helg eller utenom åpningstid på legekontoret, deles disse ut på omsorgssenteret.

Ved positiv selvtesting; ta umiddelbar kontakt med kommunens koronatelefon 404 44 960 for å få bekreftet resultat med PCR-test.

Corona Rapid antigentest

Korona antigen rapid tests for self-testing are available free of charge in the entrance-hall  to the medical office (Bjerkreim legekontor, Vikesågata 57A, Vikeså)

In  the weekend these tests are available at the care center (Bjerkreim omssorgssenter, Vikesågata 16, Vikeså).

In case of positive self-testing contact the municipality's corona telephone immediately to confirm the result with a PCR test, tlf. 404 44 960.