Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Rulleforbud i Sør-Rogaland til og med 23. juni

Rulleforbud i Sør-Rogaland til og med 23. juni

Klikk for stort bildeRusselue Illustrasjon: FHI  
12 kommuner i Sør-Rogaland innfører forbud mot rulling med russekjøretøy fra natt til lørdag 5. juni og til og med 13. juni. Dette er senere utvidet til å gjelde til 23. juni kl. 24.00.Det gjøres for å hindre en mulig smittespredning som kan sette gjenåpningen av samfunnet i fare.

Forbudet innebærer at kun én person om gangen har lov å oppholde seg i russebuss eller -van, og gjelder i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Egersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal.

Mange i karantene
Et nytt smitteutbrudd blant russen, med utspring i Time kommune, har forgreininger til flere andre kommuner i Sør-Rogaland. Stavanger har så langt denne uken tre smittede knyttet til russefeiring, mens Sandnes har seks smittede. Til tross for forholdsvis lave tall, er svært mange i karantene og ventekarantene som følge av utbruddet.

- Må hindre ny nedstenging
Ordførerne tar nå et målrettet grep for å hindre at smittespredningen kommer ut av kontroll som følge av at russen ikke overholder råd om avstand og antall deltakere når de samles i busser og biler. En ny nedstenging vil få store samfunnsmessige konsekvenser.

- Ingen ønsker en ny nedstenging. Smittesituasjonen på Nord-Jæren og i Jæren er fortsatt skjør, og når vi ser hvordan smittespredningen har eskalert blant russen i Oslo, Kristiansand og Trondheim, kan vi ikke ta noen sjanser, heter det i en felles uttalelse fra ordførerne

 • Kari Nessa Nordtun (Stavanger)
 • Stanley Wirak (Sandnes)
 • Tom Henning Slethei (Sola)
 • Jarle Bø (Randaberg)
 • Andreas Vollsund (Time)
 • Sigmund Rolfsen (Klepp)
 • Jonas Skrettingland (Hå)
 • Frode Fjeldsbø (Gjesdal)
 • Odd Stangeland (Egersund)
 • Magnhild Eia (Lund)
 • Kjetil Slettebø (Bjerkreim)
 • Jonas Andersen Sayed (Sokndal)

- Stort antall nærkontakter
Smittevernoverlegene i regionen minner om at et stort smitteutbrudd vil ramme testkapasiteten og smittesporingen i kommunene.

- Russ som er berørt av det pågående smitteutbruddet viser seg å ha så mange som 40 til 60 nærkontakter hver, selv om det er noe overlapp. Det skyldes blant annet mye rulling og sosialisering på tvers av kommunegrensene, sier helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Forventer at russeråd følges
Ordførerne forventer at russen tar ansvar når de møtes framover, og oppfordrer til å legge eventuelle samlinger utendørs.

- Det er viktig at russen fortsetter å teste seg, selv ved lette symptomer, og at de følger rådene for avstand og gruppestørrelser, understreker ordførerne.

Her er rådene for russetiden: 

 • Ved samlinger utendørs skal det ikke være mer enn 20 personer i en gruppe. Det skal være minst én meter avstand mellom hver russ. Det må være minst fem meter til andre grupper. 
 • Alle, også russen, må begrense hvor mange de er sammen med. Det er viktig at ikke for mange samles og at generelle smittevernråd følges, for å unngå stor smittespredning og at mange kommer i karantene.
 • Ha lav terskel for testing (selv ved milde symptomer). 

 

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, BJERKREIM KOMMUNE, ROGALAND

Hjemmel: Vedtatt av kommunelegen i Bjerkreim kommune med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (Smittevernloven) § 4-1, 5. ledd.

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Bjerkreim kommune.

§ 3 Definisjoner

Med følgende uttrykk i forskriften her forstås: a) Russebuss/russebil: Det vil si kjøretøy som brukes hovedsakelig av russ i forbindelse med russefeiring.

§ 4 Forbud mot russefeiring i form av «rulling»

Russefeiring i form av rulling er forbudt. Rulling vil si at russebussen/ russebilen kjører eller står parkert med russ eller andre om bord. Nødvendig forflytning av nevnte kjøretøy er tillatt med maksimalt en person (sjåfør) om bord.

§ 5 Ansvar

Bjerkreim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 6 Straff

Overtredelse av denne forskriftens § 4 eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1, men med strafferamme som i covid-19-forskriften § 24.

§ 7 Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 05.06.2021 kl. 00.00, og gjelder inntil 23.06.2021 kl. 24.00.

 

 

Ørjan Daltveit

Rådmann i Bjerkreim kommune