Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Radonmåling

Radonmåling

Bjerkreim kommune har fått informasjon om at innbyggere er blitt oppringt av personer som selger tjenester innenfor radonmålinger, og som hevder at Bjerkreim kommune krever at dette gjennomføres. Det har også blitt pekt på at områder hvor det ringes til er særlig utsatt for radon.

Bjerkreim kommune vil med dette presisere at kommunen ikke har satt krav om gjennomføring av radonmålinger noe sted i kommunen.

LMT-sjefen