Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Rådmannen sitt forslag til økonomiplan 2022-2025 med budsjettrammer 2022

Rådmannen sitt forslag til økonomiplan 2022-2025 med budsjettrammer 2022

Rådmannen presenterte sitt forslag til økonomiplan og budsjett den 2. november.

 

Formannskapet skal behandle økonomiplanen og budsjettet den 23. november, og gi innstilling til kommunestyret som skal behandle saken den 14. desember.

Formannskapet sin innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter:

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2022-25 - Hoveddokument (PDF, 3 MB)

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2022-25 - Forslag til gebyrer 2022 (PDF, 2 MB)