Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Rådmannen sitt forslag til økonomiplan 2021-2024 og budsjettrammer 2021

Rådmannen sitt forslag til økonomiplan 2021-2024 og budsjettrammer 2021

Klikk for stort bilde Rådmannen presenterte sitt forslag til økonomiplan og budsjett den 3. november.

 

Formannskapet skal behandle økonomiplanen og budsjettet den 24. november, og gi innstilling til kommunestyret som skal behandle saken den 15. desember.

Formannskapet sin innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter:

Økonomiplan 2021-2024 Hoveddokument (PDF, 3 MB)

Forslag til gebyrer 2021 (PDF, 2 MB)