Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Planer lagt ut til offentlig ettersyn

Planer lagt ut til offentlig ettersyn

To detaljreguleringsplaner og kommuneplanens planprogram er nå lagt ut til høring.
 

Følgende planer er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrister 15.03.2021:

  • Detaljreguleringsplan for Viemyr masseuttak, Espeland 
  • Detaljreguleringsplan for Kodlhom, Rinnane og Flæet, Stavtjørn 
  • Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens areadel

Se under Plan, bygg og eiendom - Planinfo, for aktuelle plandokumenter.