Framside

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 Mal for parkeringskort for forflytningshemmede - Klikk for stort bilete

Parkeringstillatelse til forflytningshemmede kan etter søknad gis til forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette, slik at de har et tilgjengelig parkeringstilbud i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Fra 1. januar 2017 ble ny forskrift om parkeringstillatelse for funksjonshemmede gjeldende, med overgangsregler fram til 1. april.

Fra 1. april er det nye regler for utskriving av parkeringskort (HC-kort), både når det gjelder selve saksbehandlingen og utformingen av parkeringskortet. 

Det er ikke lenger anledning til å benytte HC-kort både som fører og passasjer – dette blir utstedt enten til fører eller passasjer.  Parkeringskortet skal fra 1. januar 2018 være registrert i et nasjonalt register som Vegvesenet administrerer. 

Når parkeringstillatelse blir vurdert, må man også forholde seg til både skiltforskrift og parkeringsforskrift som regulerer lovlige parkeringsmåter.  Representanter fra de fleste kommunene i Sør-Rogaland var samlet til kurs i den nye forskriften 27. april i Stavanger.  Kurset ble arrangert i samarbeid med Stavanger parkering og Norpark.  Hovedfokuset for samlingen/ kurset var ønske om en felles forståelse for regelverket, og lik behandling av søknader i kommunene.  Representant fra FFO var tilstede på kurset og hadde et foredrag om praktisk betydning av ordningen.  Problemet til nå har vært at noen kommuner praktiserer strengere regler for tildeling av HC-kort enn andre.

I arbeidet med saksbehandling av søknader gir legeerklæringen viktig informasjon til saksbehandlingen av søknaden.  Det er derfor viktig for kommunen at den er utfyllende, og at vi får den informasjon vi behøver.   I Bjerkreim har vi opprettet en tverrfaglig gruppe som saksbehandler søknadene, bestående av kommunelege, kommunalsjef levekår og saksbehandler fra serviceavdelinga.  I tilfeller der det er ønskelig med supplerende informasjon vil fysioterapeut i kommunen bli bedt om å vurdere søkeren.

Forskriften kan i sin helhet leses på Lovdata.no.

 

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 19.05.2017
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Saksbehandlar
Tlf: 51 20 11 63
E-post  
Temaside (1)