Framside

Påminnelse om båndtvang

 Hund i bånd - Klikk for stort bilete

 

Kommunen minner om reglene som gjelder for båndtvang i Bjerkreim, og ber om at alle respekterer disse.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at hund skal holdes i bånd hele året i tilknytning til boligområder og handleområder, i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, jf. forskrift om utvidet båndtvang for hund som er fastsatt av Bjerkreim kommunestyre 28.04.10.

Selv om du som hundeeier føler deg trygg på hunden din, må du ha respekt for at andre ikke nødvendigvis er like trygg på din hund. Kommunen er blitt kjent med noen tilfeller der barn har blitt skremt fra å leke på offentlig lekeplass pga. at hund ikke ble holdt forsvarlig i bånd på området. At slikt skjer er svært uheldig.

Det gjøres også oppmerksom på at eier, eller den som har ansvar for hunden, straks plikter å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted, i tettbygd strøk og andre steder hvor dette er til ulempe eller sjenanse. Hundeposer skal ikke kastes i naturen, men tas med og kastes på egnet sted.

Av hensyn til allmenne interesser knyttet til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden, samt for å forhindre forsøpling, ber en om at alle respekterer og forholder seg til disse reglene.

 

 

Sist endra 08.08.2018
Fann du det du leitte etter?
Artikkel med kontaktperson (3)