Oppstart av plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer

Fristen for å komme med innspill er 15. mars. 

Bjerkreim kommune jobber målrettet for å fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge, og er nå i gang med å utarbeide en plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker. 

Planen skal beskrive:

  • hva som er målene for arbeidet
  • hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og 
  • hvordan etatene skal samarbeide.

Planen skal vedtas av kommunestyret.  (Lov om barnevern §15-1)

Innspill

Du har mulighet for å påvirke utformingen av planen.  Merk innspill med “24/111 Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker ”.  Send til  

postmottak@bjerkreim.kommune.no

eller Bjerkreim kommune, pb 17, 4384 Vikeså. Kontaktperson for planprosessen er Kari Anne Bergøy (tlf 454 46 155).

Kari Anne Bergøy
Leder barnevern
E-post
Mobil 40 00 11 37