Offentlig ettersyn av forslag til meddommarar for perioden 2025-2028

Formannskapet har i møte 07.05.2024 vedteke sine forslag til val av meddommarar for perioden 2025-2028.

Forslaga blir jf. domstolloven § 68 lagt ut til alminneleg ettersyn før kommunestyret skal gjera sine endelege vedtak i møte 10.06.2024.

Dersom nokon har merknader til forslaga, må dei sendast til Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså / postmottak@bjerkreim.kommune.no innan 31. mai 2024.


Gulating lagmannsrett:

Kvinner:
 

 • Ellen Cecilie Vikeså (f. 1979)
 • Aud Vaule (f. 1972)

Menn:
 

 • Egil Stokkeland (f. 1963)
 • Øyvind Sjøtrø (f. 1957)


Sør-Rogaland tingrett:

Kvinner:
 

 • Gerny Egeland Harouny (f. 1966)
 • Magdalena Husveg (f. 1976)
 • Stine Marie Birkeland (f. 1990)
 • Inger Helen Versland (f. 1977)
 • Ida Støp Seglem (f. 1996)
   

Menn:
 

 • Andreas Osland (f. 1963)
 • Nis Willem Bartels (f. 1978)
 • Stein Kittelsen (f. 1965)
 • Ole Christian Wigestrand (f. 1988)
 • Morten Gystøl Versland (f. 1984)


Sør-Rogaland jordskifterett:

Kvinner:

 • Ingveig Bjordal Gjedrem (f. 1968)
 • Åshild Slettebø (f. 1969)
 • Hege Brattebø (f. 1976)
 • Elin Tjetland Bjordal (f. 1974)
 • Inger Veen Gilje (f. 1974)

 

Menn:

 • Baard Gravdal (f. 1967)
 • Jan Inge Osland (f. 1974)
 • Asbjørn Ramsli (f. 1963)
 • Erlend Folkvord (f. 1983)
 • Ketil Andre Gjedrem (f. 1969)