Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Offentleg ettersyn av forslag til meddommarar

Offentleg ettersyn av forslag til meddommarar

Forslaget gjeld for perioden 2021-2024.Klikk for stort bilde 

Formannskapet behandla sakene om val av meddommarar for 2021-2024, til Sør-Rogaland jordskifterett, Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett og val av forliksråd den 28. april 2020. Forslaga frå formannskapet blir jf. domsstolloven § 68 lagt ut til offentleg ettersyn.

Ev. merknader til forslaga må sendast til postmottak@bjerkreim.kommune.no, eller Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså, innan 25. mai 2020.

Kommunestyret skal behandla sakene og gjera endeleg val av meddommarar og forliksråd den 16. juni 2020.


Sør-Rogaland jordskifterett:

Kvinner:
Gerd Kari Laksesvela (f. 1955)
Merete Hestnes (f. 1965)
Ingveig Bjordal Gjedrem (f. 1968)
Tora-Britt Svela (f. 1954)
Åshild Slettebø (f. 1969)
Hege Brattebø (f. 1976)
Anne Eikeland (f. 1972)

Menn:
Andreas Osland (f. 1963)
Ketil Gjedrem (f. 1953)
Baard Gravdal (f. 1967)
Egil Gjedrem (f. 1967)
Per Hetland (f. 1984)
Arne Geir Larsen (f. 1952)
Jan Inge Osland (f. 1974)


Dalane tingrett:

Kvinner:
Siri Vikeså Sjøtrø (f. 1957)
Borghild Hvidsten Gjedrem (f. 1981)
Gerny Egeland Harouny (f. 1966)
Elsa Vassbø Vaule (f. 1957)
Aslaug Marie Undheim (f. 1952)

Menn:
Andreas Osland (f. 1963)
Leiv Ove Tengesdal (f. 1977)
Nis Willem Bartels (f. 1978)
Stein Kittelsen (f. 1965)
Kjell Asbjørn Olsen (f. 1959)


Gulating lagmannsrett:

Kvinner:
Ellen Cecilie Vikeså (f. 1979)
Lina M. Hvidsten Gjedrem (f. 1983)

Menn:
Egil Stokkeland (f. 1963)
Øyvind Sjøtrø (f. 1957)
 

Forliksråd:

Medl.:
Asbjørn Tengesdal (f. 1959) - leiar
Torill Dalene Gjedrem (f. 1958)
Linda Marie Ødegård Frøland (f. 1978)

Varamedl.:
1. Stein Kittelsen (f. 1965)

2. Wencke S. Olsen (f. 1954)
3. Aarne Undheim (f. 1958)