Framside

Nytt aktivitetstilbud!

bålkos.jpg - Klikk for stort bilete

Informasjonsmøte om oppstart av friluftskvelder i Bjerkreim - et samarbeid mellom Bjerkreim kommune og Dalane Friluftsråd.

Mandag 23. oktober kl. 19.30 i Kulturbanken

 

Lag, foreninger og andre interesserte oppfordres til å melde seg for å bidra med aktiviteter på nytt lavterskel friluftstilbud i Bjerkreim.

Det skal startes opp et nytt lavterskel «Frisk i friluft» prosjekt i Bjerkreim,

andre onsdag hver måned kl 17.30 – 19.00,

- tilsvarende det som foregår i Vannbassengene i Egersund. Et hyggelig tilbud om noen timer i frisk luft, med lav terskel for å delta. Målgruppe er alle som liker å være ute, men særlig de som har lyst og ikke helt vet hvordan de skal komme i gang.

Det er ønskelig at frivillige lag og foreninger kan bidra med å arrangere enkle aktiviteter disse kveldene, mot en godtgjørelse på kr 1000,- pr. kveld de tar ansvar for. Dalane Friluftsråd skal stå for det praktiske i forhold til tilrettelegging; lage bål, merke stier osv. Utgangspunktet skal være gapahuken i skogen bak Samfunnshuset, men tilbudet kan tidvis foregå andre steder ved behov.

Derfor inviteres lag, foreninger og andre som kan tenke seg å hjelpe til, til informasjonsmøte i Kulturbanken. Kanskje særlig aktuelt for de foreningene som driver med friluftsrelaterte aktiviteter, men møtet er åpent for alle, og også for interesserte privatpersoner. De som melder seg vil få ansvar for «sin» friluftskveld, men med veiledning fra Friluftsrådet.

Håper mange vil nytte denne sjansen til å bidra med noe for andre, og ha det kjekt selv samtidig!

Kulturavd.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 26.10.2017
Fann du det du leitte etter?