Bjerkreim kommune

Nye anbefalinger angående koronavaksinering til personer med underliggende sykdom, samt gravide

Nye anbefalinger angående koronavaksinering til personer med underliggende sykdom, samt gravide

(Se utdypende anbefalinger under)

Det blir mulighet til koronavaksinering 20. oktober og 3. november kl 12.00 - 17.00  i  Bjerkreimshallen. 

Det blir gitt en oppdatert (ny) utgave av korona-vaksinen som er bedre tilpasset de virusvariantene som sirkulerer nå. Vaksinen er en oppdatert versjon av den originale vaksinen Comirnaty (fra Pfizer).

 

 

Til deg i aldersgruppen 18-64 år:

FHI anbefaler nå at gruppen 18-64 med underliggende sykdom (se Risikogrupper under) tar ny oppfriskningsdose.

Friske personer under 64 år er foreløpig ikke anbefalt å ta oppfriskningsdose, men dersom du ønsker det (for eksempel fordi du skal ut og reise), kan du bestille time.

Til deg som er gravid:

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Risikogrupper (over 18 år):

- organtransplanterte
- alvorlig og moderat immunsvikt
- immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
- hematologisk kreftsykdom siste fem år
- annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
- alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
- Downs syndrom
- kronisk nyresykdom og nyresvikt
- kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
- demens
- kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
- fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
- kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
- hjerneslag
- diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller        diabetessenkomplikasjoner.

Til ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom:

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne.

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.