Framside

MMR-vaksine før reisen?

Informasjon fra Folkehelseinstituttet:

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen.

Baby på strand - Klikk for stort bilete

Det er stadig utbrudd av meslinger i Europa og andre deler av verden. Reisemål, type reise og varighet på oppholdet må tas med i betraktningen når tidlig MMR-vaksinasjon vurderes. Generelt kan det ofte anbefales å framskynde vaksinasjonen ved reiser til land med høy forekomst av meslinger og lav vaksinasjonsdekning, både i og utenfor Europa.

I Europa kan fremskyndet vaksinasjon på landnivå* vurderes for:

 • Belgia
 • Bosnia Herzegovina
 • Frankrike
 • Georgia
 • Tyskland
 • Italia
 • Kasakhstan
 • Kirgistan
 • Polen
 • Romania
 • Serbia
 • Sveits
 • Tyrkia
 • Ukraina

*I følge WHO kan disse landene være sårbare for store meslingutbrudd på grunn av lav vaksinasjonsdekning.

I andre europeiske land vil vurdering av fremskyndet vaksinasjon gjelde for spesifikke områder med utbrudd, og ikke for landet som helhet. Vaksinasjonsdekningen i disse landene er høy, og det er dermed lavere risiko for store meslingutbrudd.

9 måneder er laveste alder for vaksinering

I Norge er det en høy vaksinasjonsdekning, og det er generelt ikke behov for å framskynde MMR-vaksinasjon til barn som skal oppholde seg i Norge. MMR-vaksinen er godkjent fra 9 måneders alder. Dette er fordi effekt og sikkerhet ikke er undersøkt hos yngre barn.

Det er likevel en fordel å vente med første dose MMR-vaksine til barnet er 15 måneder fordi vaksinen virker bedre ved den alderen. Ved vaksinasjon i alderen 9-12 måneder må barnet få en ny dose ved riktig alder (15 måneder) for å sikre tilfredsstillende beskyttelse.

MMR-vaksine gitt etter fylte 12 måneder er fullt tellende i norsk program. 

Hva med barn under 9 måneder?

Nyfødte barn og spedbarn vil ofte være beskyttet mot meslinger gjennom antistoffer overført fra mor i svangerskapet, forutsatt at mødrene er vaksinert mot meslinger eller har gjennomgått sykdommen. Det er derimot vanskelig å si sikkert hvor god og langvarig beskyttelsen er, men antistoffene forsvinner når barnet er mellom 3 og 9 måneder gammelt. Varigheten er kortere ved vaksinasjon enn ved gjennomgått sykdom.

Foreldre og andre nærkontakter som ikke har gjennomgått meslinger bør være vaksinert. Dette bidrar til å redusere smittepresset mot de minste barna. 

Hvor lang tid tar det før vaksinen virker?

Dersom barnet blir vaksinert 2-3 uker før avreise vil dette i de aller fleste tilfeller gi god beskyttelse.

MMR-vaksinasjon for voksne født etter 1960

Vaksinasjon kan også være anbefalt for enkelte voksne. Meslingvaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1969 med én dose til småbarn. I 1983 ble kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) innført med to doser (alder 15 måneder og 13 år). Etter innføringen av meslingvaksine sank forekomsten av meslinger, noe som gjorde at barn født i årene før innføring også ble mindre utsatt for smitte og meslingsykdom. Dette gjør at noen av disse mangler immunitet fordi de hverken fikk vaksine eller sykdommen.

Voksne personer som ikke vet at de har fått MMR-vaksine eller har gjennomgått de aktuelle sykdommene, anbefales derfor MMR-vaksine. Personer født før 1960 har imidlertid så høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig.

Hvilke land har meslingutbrudd?

ECDC (Det europeiske smitteverninstituttet) overvåker situasjonen og rapporterer jevnlig over meldte tilfeller av meslinger og røde hunder både i og utenfor Europa.

Oppdatert informasjon med oversikt over meldte tilfeller i ulike land finnes på ECDC sine nettsider: 

Mer informasjon:

Publisert av Grethe Berntsen. Sist endra 27.06.2017
Fann du det du leitte etter?