Framside

Melding til brannvesenet om St. Hansbål

Grasbrann Foto eig.brannvesen - Klikk for stort bilete

Melding om St.Hansbål skal foreligge brannvesenet senest 3 dager før brenning, og brenningen må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene.   Skjema finner du her.

En minner samtidig  om det generelle forbudet mot å gjøre opp ild utendørs i perioden 15. april til og med 15. september.  I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

 

Eigersund Brann og Redning

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 25.06.2018
Fann du det du leitte etter?