— Må få på plass politikontakten igjen, seinest i 2024

Justisminister, ordfører og varaordfører - Klikk for stort bilde

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hadde god tid og lyttet da hun besøkte Bjerkreim onsdag.  

Mehl møtte medlemmene i Regionråd Dalane, som uttrykte bekymring for tryggheten, manglende tilstedeværelse av politi og mangelen på forebyggende arbeid når kommunene nå må dele på politikontakten.

— Politikontaktene må vi få på plass igjen seinest i 2024. Jeg ser at nærpolitireformen en del steder har ført til færre politifolk i distriktene enn før reformen, færre patruljer, særlig om nettene og i helger – og at det i den situasjonen ikke har vært lett å prioritere forebyggende arbeid, sa ministeren.

For Bjerkreim betyr det at politikontakten skal være til stede to eller tre dager i uka.

Justisminister  - Klikk for stort bilde