Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Lokale forskrifter og tilrådingar pr. 26.03.2021

Lokale forskrifter og tilrådingar pr. 26.03.2021

Det er pr. i dag ingen lokale forskrifter eller tilrådingar i Bjerkreim.

Alle nasjonale forskrifter og tilrådingar gjeld.

Dei nasjonale reglane er til ei kvar tid oppdatert på Folkehelseinstituttet si nettside og hos HelseNorge.