Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Lokale forskrifter og tilrådingar pr. 25. januar kl. 15

Lokale forskrifter og tilrådingar pr. 25. januar kl. 15

Det er pr. i dag ingen lokale forskrifter eller tilrådingar i Bjerkreim, men det er publisert råd for reisande.

Alle nasjonale forskrifter og tilrådingar gjeld.

På grunn av smittesituasjonen i Oslo/Follo-distriktet er det innført besøksstopp på omsorgssenteret for reisande frå desse områda fram til 31. januar 2021.

Råd til deg som har vært i Oslo og nærliggende kommuner

Dei nasjonale reglane er til ei kvar tid oppdatert på Folkehelseinstituttet si nettside og hos HelseNorge.