Framside

Lokal forskrift om langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon

Helse og omsorg (Fra Google) - Klikk for stort bilete Du kan si din mening om ny lokal forskrift for langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon.

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.

For å sikre pasienter og brukernes rett til langtidsplass i sykehjem og samtidig tydeliggjøre kommunens plikt til å tilby denne tjenesten, er kommunen pålagt å utarbeide en lokal forskrift som regulerer dette forholdet.

Bjerkreim kommune har derfor utarbeidet en lokal forskrift som omhandler rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgnstjenester, kriterier og ventelister.

Denne forskriften kan du si din mening om. Se dokumentene nedenfor, og send ev. uttalelse elektronisk til postmottak@bjerkreim.kommune.no, innen 15. mai 2017.

På bakgrunn av innkomne høringssvar vil det bli vurdert endringer i vedlagte forslag til forskrift. Høringssvarene vil bli oppsummert i et høringsdokument som vil følge saken som vedlegg i den politiske behandlingen av den kommunale forskriften.

Dokumenter:
Høringsbrev (PDF, 89 kB)

Forslag til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold, helse- og omsorgstjenester (PDF, 103 kB)
Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 (PDF, 76 kB)

Publisert av Torunn Ivesdal Gjedrem. Sist endra 18.05.2017
Fann du det du leitte etter?