Listetopp Bente Gro Milwertz Slettebø

Vi har invitert alle sju listetoppene i kommunen til å presentere seg og sitt parti. Nummer fire er Bente Gro Milwertz Slettebø i Senterpartiet.

Bente Gro Milwertz Slettebø

Parti: Senterpartiet

Bosted: Slettebø, Heia

Alder: 49

Yrke: Bonde, utdanna sjukepleier og agronom

Bente Gro Milwertz Slettebø - Klikk for stort bilde

Kvifor stiller du til val?

Fordi eg har trua på at det nyttar å engasjera seg. Fordi me drar best i lag. Fordi alt er større enn bare meg. Og fordi Bjerkreim treng senterpartipolitikk som vektlegg tenester der folk bur, har enorm respekt for landbruk, næringsliv og utdanningsmoglegheiter, samt garanterer at Bjerkreim kommune skal bestå som eigen kommune – for det er best for oss som lever her.

Kva driv du med utanom jobb og politikk?

Finner stor meining i å vera tillitsvalt, bidra til eit fellesskap. Er nå inne i mitt siste år som styremedlem i Rogaland bondelag. Eg Liker å lesa, pusla, gå tur, spela kort og brettspel, samla folk, å vera med Brigt og ungane (som er helste vaksne) gir dagane den største meininga.

Kva er hjartesaka di?

Akkurat nå er det å få tannlegen tilbake til Bjerkreim.

Kva meiner ditt parti er viktig for Bjerkreim kommune framover?

Bestå som eigen kommune. Få god kontroll på økonomien etter løftet med omsorgssenteret. Framdrift på E39 så grunneigarar i traseen ikkje vert forhindra i å utvikla gardane sine.

Kva er viktig å gjere for å halde dei unge i kommunen?

Det startar frå dagen dei er født: Gi dei tryggheit, og stoltheit over å vera bjerkreimsbu. Sp ønskjer nå ein meir praktisk skule for å laga rom for dei som lærer betre utan pult og skjerm. Støtta opp om lag og organisasjonar som gir meiningsfull fritid. Ha eit kollektivtilbod som gjer det mogleg å bu i Bjerkreim så lenge ein ønskjer det. Vi må ha ledige hustomter, ha ein variert arbeidsmarknad, ha gode forhold å vera bonde i. Utvikla ungdomsrådet så me får involvert og engasjert dei som utgjer framtida til Bjerkreim og neste generasjon engasjerte innbyggjarar.

Kva bør vi gjere for å få flest mogleg innbyggarar til å stemme og engasjere seg?

Sp vil satsa på endå meir kommunikasjon ut til innbyggjarane, blant anna ved å utvida Bjerkreimsnytt. Samspel og forståing mellom dei som sit i kommunestyret og «alle andre» er utruleg viktig for å få fram det beste i oss alle. Å la vera å stemma er å snu ryggen til mulegheiten ein har fått til å bidra i det demokratiet me er så heldige å ha fått i arv. Det kan me bare ikkje gjera. Mormor vart 93 år. For henne var det utruleg viktig å bruke retten til å stemma, og det gjorde ho. Ho er mitt førebilete. Eg kan ennå sjå føre meg ryggen hennar då ho gjekk med sine 92 år gamle føter inn på Ognedal bedehus for å gje sin stemme. Ho gjekk ingen stader på den tida – men å reisa til stemmelokalet, det gjorde ho.