Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Kunngjøring

Kunngjøring

Oppstart Trafikksikkerhetsplan

Klikk for stort bilde 

Bjerkreim kommune har startet arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan 2020-2024 og ber med dette om innspill til arbeidet. Fokusområdene for planen vil være:

  • Rus
  • Ungdom og unge førere
  • Gående- og syklende
  • Fysiske trafikksikkerhetstiltak.

Inspill kan sendes Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4384 Vikeså eller postmottak@bjerkreim.kommune.no 

Frist for innspill 26.05.2020