Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Kulturpris og innsatspremier

Kulturpris og innsatspremier

Frist for å levere inn forslag er 1. oktober.

I år skal det deles ut kulturpris og innsatspremier i Bjerkreim på kulturdagen 1. søndag i advent.

Levekårsutvalget bestemmer hvem som skal få prisene, men alle kan foreslå kandidater.

Forslag med begrunnelse på kandidater til disse prisene kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no.

Adresse

Besøksadresse:

Nesjane 1, 4389 Vikeså

Postadresse:

Postboks 19,  4384 Vikeså