Bjerkreim kommune

Kulturminnemidler

Kulturminnemidler

Husk - fristen for å søke er 1. oktober.

Bjerkreim kommune skal hvert år dele ut kr 30 000,- i kulturminnemidler. Pengene skal fortrinnsvis gå til vedlikehold eller restaurering av bygninger som er nevnt i kommunens kulturminneplan, men andre kan også søke.
Midlene blir utdelt av levekårsutvalget. Pengene kan bli fordelt mellom flere søkere.
Skriftlig søknad med detaljert plan og kostnadsoversikt må sendes kulturkontoret innen 1. oktober hvert år. 

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147

Adresse

Besøksadresse:

Nesjane 1, 4389 Vikeså

Postadresse:

Postboks 19,  4384 Vikeså