Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Koronavirus - informasjonsside

Koronavirus - informasjonsside

Klikk for stort bildeHer finner du informasjon om Koronaviruset (Covid-19) og hva som skjer i Bjerkreim kommune. 

 

Spørsmål og svar om koronaviruset finner du på helsenorge.no

Smitteoppsporing

Informasjon om ansvarlige for smitteoppsporing i Bjerkreim kommune.

___________________________________________________________________________

Publisert 26.11.2020

Har du tenkt deg heim til Bjerkreim til jul?

I denne artikkelen får du gode råd frå ordførar og smittevernlege.

______________________________________________________________________

Publisert 07.11.2020, oppdatert 22.11.2020

OBS!
Korona - lokale tilrådingar i Bjerkreim for perioden 7. - 22. november er utvida til å gjelda t.o.m. 29. november

Gjeld alle som oppheld seg i Bjerkreim kommune - les meir i denne artikkelen


Publisert 02.07.2020 - oppdatert 29.10.2020

Informasjon om testing for COVID-19

Testing for COVID-19 blir gjort ved Bjerkreim Legekontor i Vikesågata 57 A.
Alle pasienter med akutte luftveissymptomer, eller som ønsker test for COVID-19, skal på forhånd ringe legekontoret på 51 20 43 30. En trenger ikke henvisning fra fastlege.

Tidspunkt for testing er k.l 12.45 alle hverdager. Svar kommer på helsenorge.no for alle som har norsk personnummer.
De som trenger test må ta kontakt med legekontoret pr. telefon eller SMS på forhånd, helst før kl. 11 samme dag.

Nærmere informasjon om fremmøte finnes på www.bjerkreimlegekontor.no

 Husk legitimasjon!

 NB: Ingen personer med luftveissymptom skal gå inn på legekontoret eller venterommet uten etter avtale med personale på legekontoret.

Knut Vassbø
smittevernlege

___________________________________________________________________________

Publisert 07.10.2020

COVID-pandemien er ikkje over.

Mange arrangement skal gjennomførast dei komande månadene - med gjester frå nær og fjern. Gode rutinar reduserer risiko for smitte og karantene.

HUGS:
- meld inn arrangement med meir enn 20 deltakarar til postmottak@bjerkreim.kommune.no
- følg smittevern-reglane på FHI.NO
- alle bør kjenna reglane for nærkontakt.
            Nærkontakt er:
            - meir enn 15 minutt på mindre enn to meters avstand
            - direkte kroppskontakt
            - direkte kontakt med sekret (for eksempel å bli hosta på)
Unngår du nærkontakt, så unngår du karantene - både til kvardags og fest.
 

Knut Vassbø
smittevernlege

_____________________________________________________________________________

Publisert 24.09.2020

Om arrangementer i forsamlingshus og utleigelokale i Bjerkreim

Kommunen v/smittevernlege ber om at arrangører frivillig melder inn arrangement til kommunen.
Les meir om korleis i denne artikkelen.

_______________________________________________________________________________

Publisert 04.08.2020

Oppdaterte besøksrutiner på Bjerkreim Omsorgssenter


Rutine for besøk av pårørende ved omsorgssenteret (PDF, 778 kB)

Rutine for utebesøk for beboere ved omsorgssenteret (PDF, 620 kB)

Merk: 
Dersom du som pårørende har vært på ferie/reise utenfor Norge, må du utsette besøket til 10 dager etter hjemkomst. 
Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner, ber vi deg utsette besøket til du er helt frisk.
Er du usikker eller har spørsmål, ta kontakt med omsorgssenteret på tlf. 51 45 93 60. 


________________________________________________________________________________

Publisert 23.07.2020
Råd til helsepersonell vedr. utenlandsreiser og kontakt til nærstående som kommer på besøk til Norge 

Selv om det er nå åpnet for reiser til utlandet, er det fortsatt viktig å vurdere risiko for smittespredning og være bevisst sitt ansvar.

Det er viktig å merke seg at reiseråd, restriksjoner og karanteneregler justeres fortløpende ift smittesituasjonen.

Helsepersonell som reiser til utlandet oppfordres til å informere sin nærmeste leder om reiseplaner og gjennomførte reiser.
Arbeidsgiver har et ansvar for  å redusere smitterisiko spesielt med tanke på risikogrupper. Hver ansatt må selv utvise nødvendig aktsomhet.

Vi ber alle ansatte å ta kontakt med sin nærmeste leder ved spørsmål rundt dette.

_________________________________________________________________________________

Publisert 13.07.2020

Råd og info om tilsyn til kommunens innbyggere og virksomheter

Bjerkreim kommune ønsker å gi råd om smittevern til befolkningen og til virksomheter. Hver enkelt bedrift/virksomhet har ansvar for at smittevernreglementet basert på Covid-19-forskriften blir fulgt. Det er utarbeidet bransjenormer som det oppfordres å følge.
 

Kommunen har ansvar for å drive tilsyn med virksomheters etterlevelse av smitteverntiltak. Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven.

Hvordan kan man forebygge smitte?

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 

 1. Syke personer skal holde seg hjemme.
 2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

Råd til arbeidsplasser

 

Covid-19-forskriften

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker råd eller informasjon i hht smittevern og tiltak.

__________________________________________________________________________________

Publisert 18.06.2020

Til alle brukere av helsestasjonen i Bjerkreim

Tiltak på grunn av korona epidemien

Vi gjennomfører alle konsultasjoner, og starter nå opp igjen med hjemmebesøk og barselgrupper. Helsestasjonen har åpent hele sommeren.  

 • Alle må være friske og ikke i karantene  for å komme på helsestasjonen.
 • Kom til avtalt tid, ikke før.
 • Hold 1 meters avstand inne i lokalet.
 • Vask hendene når du kommer og når du går.
 • Kun en foresatt følger barnet til helsestasjonen. Søsken kan ikke være med.  

Ved bekymring gjeldende barns sykdom- ta kontakt med fastlege eller legevakt
Ved bekymring gjeldende koronavirus henviser vi til Bjerkreim kommunes hjemmeside og FHI

 


 

Oppdatert 17.04.2020 kl. 08.00


 

Hytteforbudet opphører mandag 20. april

Fra denne datoen er hyttegjester velkomne til å overnatte, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.
Unngå unødvendige reiser, spesielt reiser over fylkesgrensa mot Viken og Oslo p.g.a. mer smitte der.

Smittevernlegen


Oppdatert 31.03.2020 kl. 16.00Presisering i forhold til dagsturer:

Dagsturer frarådes  

Dagsturer er lov, men Helsedirektoratet fraråder fritidsreiser. Det gjelder også dagsturer til hytta. Reiser innebærer ofte at man kommer i kontakt med mange folk og det øker faren for smittespredning.

Se informasjon på nettsida til Regjeringen.


Oppdatert 27.03.2020 kl. 12.30
 


Hyttebruk og turer


Vi henviser til nasjonale retningslinjer for hyttebruk og turer/friluftsliv.

Tidligere lokale retningslinjer for Bjerkreim kommune gjelder ikke lenger.

Knut Vassbø
smittevernlege


Bruk av fotballbaner og ballbinger

For uorganisert aktivitet og personer i samme husstand holdes inntil videre banene i Bjerkreim åpne, men med klare begrensninger.  Les mer her.


Oppdatert 20.03.2020 kl 09.50


 

Bjerkreim kommune har opprettet egen Korona-telefon for barn og unge

Telefonen har nr. 40 44 49 60 og er bemannet mandag til fredag kl. 08-15.
Les mer om tilbudet her.


Informasjon fra barneverntjenesten

Barneverntjenesten har åpent, les mer på denne informasjonssiden.


 

Oppdatert 19.03.2020 kl. 12.35


 

Informasjon om omsorgstilbod på skulane

Det er viktig å minimera smittefare også i omsorgstilbodet, derfor har ein relativt strenge retningslinjer på kven som får tilbod på skulen no mens vanleg skule er stengd. 
Les om retningslinjene i eigen artikkel.

 


Oppdatert 17.03.2020 kl. 10.00

 

Har du helsefaglig kompetanse? Bjerkreim kommune kan trenge din hjelp.

Vi søker deg med helsefaglig kompetanse/erfaring som ev. kan bidra i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

Dersom dette er aktuelt for deg, ønsker vi at du tar kontakt med kommunen på postmottak@bjerkreim.kommune.no eller på telefon 51 20 11 99.

Oppgi følgende opplysninger:  

 • navn
 • fødselsår
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • helsefaglig utdanning
 • relevant erfaring fra helse- og omsorgstjeneste

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.


 

16.03.2020

DIM kan gi tilrettelagt henteordning for avfall

Abonnenter som pga. midlertidig eller varig redusert helsetilstand, og som av den grunn ikke kan følge den ordinære henteordningen, kan få tilrettelagt henteordning.

Inntil videre kan den enkelte kontakte Dalane Miljøverk AS (DIM) direkte og de vil håndtere dette.

Telefon: 51 46 49 90, Mail: post@dim.no

Den vanlige rutinen med at dette ordnes via helsetjenesten i kommunen, som kan kontakte DIM på vegne av abonnenten, gjelder ikke i en periode fremover.


 

 


 


Oppdatert 13.03.20 kl.14.30

 

Gode råd fra smittevernlegen

Folkehelse og smittevern
Lev sunt - unngå smitte!
God helse gjer oss mindre utsatt for smitte:
- sunt variert kosthald, regelmessige måltid, drikk godt med vatn
- vanleg døgnrytme med tilstrekkeleg søvn
- husk fysisk aktivitet, bruk naturen!
- vis måtehald med alkohol
- unngå utmatting
- stump røyken

Knut Vassbø
smittevernlege


 

Psykisk helse

Psykisk helse har åpent for avtalte timer, men vil elles være stengt. Dersom du har symptomer på sykdom ber vi deg om å ta kontakt med ansatte i psykisk helse FØR du møter til avtalt time.
Tlf. 51 20 11 16,  40 00 11 16 eller 40 00 11 17

 


Nav-kontoret i Bjerkreim er stengt f.o.m. 13.03.20

Nav Eigersund-Bjerkreim (Sokndalsveien 51, Egersund) er også stengt.
Nav kan nås på telefon: 55 55 33 33.
Nav.no finner  informasjon om koronaviruset og sykemelding, omsorgspenger, permittering m.m.

 


Til pårørende og besøkende på Bjerkreim Omsorgssenter

Vi er i en situasjon der samfunnet er i risiko for koronasmitte.

I den forbindelse er det iverksatt besøksforbud på omsorgssenteret. Dette gjøres for å ivareta den sårbare pasientgruppen som bor og oppholder seg her.

Dersom dere som pårørende har spesielle behov ber vi om at dere tar kontakt med sonelederne.

Beboere er informert om dette tiltaket.

Har en spørsmål kan en ta kontakt med avdelingsleder på telefon:

Anja 411 05 007
Ellen C 980 65 326


Kan du reisa på hytta di i Bjerkreim?

14.03.20 - Smittevernlegen seier:
Helsedirektoratet tilrår at ein unngår reiseaktivitet.  Det gjeld også bruk av hytter og campingvogner.  Bjerkreim kommune ber om at dette rådet blir fulgt, slik at me unngår smittepress i lokalmiljøet.

 

Begrensende tiltak

Landet og kommunen tar grep for å begrense smittespredning. Vi ber om at alle bidrar til et godt smittevern og til å opprettholde god helse. Dette gjør at vi kan opprettholde tjenester.

For å avgrense smitte; fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre.

Vi oppfordrer til å følge myndighetenes anbefalinger.

Se kommunen sine nettsider for løpende informasjon.


Pressemelding fra Bjerkreim kommune 12. mars 2020

I denne situasjonen med korona-smitte er det viktig for kommunen å opprettholde tjenester til de med størst behov og å opprettholde daglig virke.

Det er ikke kjente smittetilfeller i Bjerkreim. Kommunen iverksetter tiltak for å få redusert sosial kontakt og for å unngå eventuell smittespredning. Vi oppfordrer derfor også til redusert sosial omgang privat.

Stenging av skoler og SFO fra 13. mars

Skolene stenger. Skolene gjør det de kan for å  gi undervisningstilbud som elevene får via digitale kanaler i den perioden skolene er stengt. Elevene har tilgang til å hente ut sine lærebøker og læremidler for å kunne ha opplæringen sin hjemme. Lærerne skal være tilgjengelig for kontakt. Stenging er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4.1.

Stenging av barnehager fra 13. mars

Barnehagene stenges. Dersom det er noen foreldre som ikke klarer finne andre løsninger, må de ta kontakt med sin barnehage for mulig opphold i barnehagen. Stenging er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4.1.

Stenging av kulturskole og bibliotek

Undervisningstilbudet i kulturskolen stenges fra 13. mars. Biblioteket stenges fra 13. mars. Stenging er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4.1.

Adgangsbegrensning offentlige bygg

 • Omsorgssenter: Det er innført generelt besøksforbud. Pårørende må se kommunen sin nettside.
 • Kommunehus: Det er innført begrenset adgang.

Begrensingene er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4.1.

Forsamlingsforbud

Organiserte samlinger som treninger, gudstjenester o.l. stenges inntil videre. Dette er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4.1.

Vi oppfordrer ellers bedrifter i vår kommune som har mulighet for hjemmekontor eller forskjøvet arbeidstid til å iverksette dette.

For eventuell kontakt og spørsmål henvises det til ordfører eller smittevernlege.

Legevakt
Telefon 116117
Folkehelseinstituttet sin informasjonstelefon
Telefon 51 55 50 15
Bjerkreim kommune
Telefon 51 20 11 00
Smittevernlege
Telefon 51 20 43 30
Korona-telefon for innbyggere i Bjerkreim
Telefon 404 44 960