Bjerkreim kommune

Koronarestriksjoner på kommunehuset

Koronarestriksjoner på kommunehuset

I tråd  med nasjonale anbefalinger har mange ansatte hjemmekontor i perioden 15. desember 2021 til 15. januar 2022.  Det er ønskelig at fysiske besøk på kommunehuset begrenses i denne perioden.  For helsestasjon/ barnevern og psykisk helse gjelder egne anbefalinger. 

Sentraladministrasjonen: vi ber om at kun de mest nødvendige besøk gjennomføres fysisk

Resepsjonen vil være åpen som vanlig fra kl. 0800 til kl. 1500 hver dag, og kan kontaktes på tlf. 51 20 11 00.  Vi vil formidle kontaktinformasjon til saksbehandler, slik at publikum har mulighet til å få kontakt på telefon eller e-post til de som er på hjemmekontor.  

En oversikt over kontaktinformasjon til ansatte ligger også på kommunen sin nettside.

Helsestasjon/ barnevern/ psykisk helse: 

Sårbare grupper og barn/ unge skal skjermes, og tiltak rettet mot disse har en annen terskel enn voksne.  Konsultasjoner og avtaler avvikles som planlagt.  Det gjøres smittebegrensende tiltak i alle nærkontakt-situasjoner. 

Åpningstider på kommunehuset som gjelder jul- og nyttår:

Kommunehuset holder stengt jul- og nyttårsaften.  I romjulen er det åpent onsdag 29. desember kl. 0900-1400.  Øvrige dager holdes kommunehuset stengt.  Dette gjelder også for NAV-kontoret. 

Barneverntjenesten er tilgjengelig alle dager i romjulen, men fysiske besøk må avtales på forhånd.  Julaften og nyttårsaften tilgjengelig til kl. 1200.  Her finner du kontaktinformasjon til barneverntjenesten. 

Helsestasjonen: Stengt julaften og nyttårsaften, samt 27. og 28. desember - åpent i romjulen 29.12 og 30. 12 kl. 08-15.

Psykisk helse:  Åpent alle dager som vanlig, stenger kl. 12 julaften og nyttårsaften.


Rådmannen