Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Korona-telefon for barn og unge i Bjerkreim

Korona-telefon for barn og unge i Bjerkreim

Denne tiden kan være krevende både for barn og unge. Det kan være følelser og tanker som er vanskelige å håndtere.  Vi gir barn og unge tilbud om støttesamtale på telefon.

Ring eller send SMS til helsesykepleier Grethe Berntsen på telefon 40 44 49 60 mandag til fredag kl. 08-15.

Viktig 

På dagtid kan dere også kontakte barnevernstjenesten i kommunen.

Utenom åpningstid er barnevernvakta akuttberedskap for barnevernet. Telefon: 40 03 45 73

I tillegg til samtaletilbudet går det også  an å ringe Alarmtelefonen for barn og unge hele døgnet, alle dager: tlf. 116 111.

Se gjerne informasjonsfilmen om korona for barn og unge.

Korona-telefon for innbyggere i Bjerkreim
Telefon 404 44 960