Framside

Konsekvensutgreiing for uttak av drikkevatn frå Bjerkreimsvassdraget

Høyring av søknad frå IVAR IKS

NVE har motteke søknad frå IVAR IKS om å få ta ut drikkevatn frå Bjerkreimsvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommunar.  Søknaden blir sendt på høyring til alle som saka vedkjem.

 

Høyringsfrist er 1. mars 2016.

NVE vil halda eit ope møte i løpet av høyringsperioden.

 

Søknaden inneheldt konsekvensutgreiing (KU) og fagrapportar. 

Desse er tilgjengelige på nettsida til NVE og i Serviceavdelinga i Bjerkreim kommunehus.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 08.08.2017
Fann du det du leitte etter?
Artikkel (1)