Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunestyret har gjort vedtak i bompengesaken

Kommunestyret har gjort vedtak i bompengesaken

Med 9 mot 8 stemmer avviste kommunestyret i Bjerkreim saken om delfinansiering av ny E-39.  Les mer....

Vedtaket:

Bjerkreim kommune ønsker ny E39, men avviser saken fordi vi mener det er et statlig ansvar å vedta delfinansiering med bompenger på den statlige vegstrekningen E39 Lyngdal-Ålgård.
Delfinansieringen skal etter vårt syn vedtas når trasévalg og estimert kostnad av ny E39 er avklart.
Bjerkreim kommune mener bomsatsene må reduseres og nedbetalingstiden oppjusteres.
Når stortinget fatter vedtak om finansieringsløsning for ny E39, så skal ikke Bjerkreim kommune stå i veien for den, med eller uten bompenger.

Les hele saken i vår innsynsløsning