Bjerkreim kommune

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan

Mann foran en presentasjon - Klikk for stort bilde

Kommunedirektør Ørjan Daltveit presenterte forslaget til økonomiplan og budsjett for kommunestyret tirsdag kveld 1. november.

De viktigste satsingene i kommunedirektørens forslag er:

  • forberede for bygging av helsesenter
  • oppgradere svømmebasseng
  • sentrumsutvikling
  • forebyggende helsearbeid
  • sikre drift og gjennomføring av nye tiltak
  • vedlikehold og utbedring av bygg

Formannskapet behandler økonomiplanen og budsjettet 22. november, og gir innstilling til kommunestyret som behandler og vedtar saken 13. desember.

Les og se kommunedirektørens presentasjon til kommunestyret (PDF, 3 MB)

Les hoveddokumentet og forslag til økonomiplan 2023-2026 (PDF, 3 MB)

Kommunedirektørens forslag til gebyrsatser for 2023 (PDF, 2 MB)

Ørjan Daltveit
Kommunedirektør
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 905 00 885