Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunale gebyr med forfall 30. april

Kommunale gebyr med forfall 30. april

Kommunale gebyr med forfall 30. april kan ha skapt økonomiske utfordringer i den pandemitiden vi alle er en del av

I mars måned ble det sendt ut faktura på kommunale gebyr for perioden januar - april med forfall 30. april. I og med at mange kan ha kommet i en situasjon hvor kommunale gebyr økonomisk sett er en utfordring, ber vi om at de som får utfordringen tar kontakt med kommunekassen om en betalingsplan. Forespørsel sendes til kommunekassen@bjerkreim.kommune.no eller ta telefonisk kontakt med kommunen på telefon 51201100.

Det er ikke ønskelig med besøk på kontorene i disse kornatider (Convid-19) - vi kan løse mye via telefon og/eller på epost.

I en forespørsel må det gå klart frem hva forespørselen gjelder og forespørselen må inneholde fakturanummer og/eller kundenummer. Samme informasjon må være tilgjengelig når det tas telefonisk kontakt. Informasjon om fakturanummer og kundenummer står på fakturaen - både elektronisk eller på papirutgaven. 

Det er bedre at den som ønsker betalingsplan tar kontakt før forfall enn at vi tar kontakt etter forfall.

Tore Spangen
Økonomisjef
E-post
Telefon 51 20 11 04
Mobil 400 01 104