Bjerkreim kommune

Kartlegging av natur i Rogaland 2019

Kartlegging av natur i Rogaland 2019

Miljødirektoratet startar i juni ei kartlegging av naturtypar i utvalde område i Rogaland.  For Bjerkreim sin del gjeld det eit større område sør for Vikeså frå Råsafjellet sør til Hattaskaret, jamfør markering på kartutsnitt under. 

Klikk for stort bilde

Aktuelle grunneigarar vil få varsel frå Fylkesmannen i Rogaland om naturtypekartlegginga.  Meir informasjon om kartlegginga finn de på Fylkesmannen si nettside.