Framside

Kartlegging av elveløp

Flom på fiskeplassen ved Gjedlakleiva - Klikk for stort bileteFlom på fiskeplassen ved Gjedlakleiva

I forbindelse med NVE sine utredningsarbeider knyttet til mulige flomtiltak i Bjerkreimsvassdraget, vil det i tiden fremover foregå oppmålingsarbeider i og ved elveløpet nedstrøms Gjedlakleiv.

NVE har engasjert landmåler til oppgaven. Det er en omfattende jobb og utstrekning fremgår av vedlagte kart.  (PDF, 3 MB) Gjennomføringsperiode er fra nå og fremover mot  midten av mai. 

Det er primært areal under vann som skal måles opp, men elvekantene måles også opp slik at det blir en god sammenkopling med den høydemodellen som ligger på terrenget. Det er aktuelt å etablere noen fastmerker for å gjennomføre oppmålingen. 

Kommunalsjef LMT

 

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 21.08.2018
Fann du det du leitte etter?