Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Invitasjon til folkemøte

Invitasjon til folkemøte

Detaljregulering for North Sea Energy Park, gnr. 80 bnr. 8 - Hetlandsskogen

Onsdag 28. april 2021 kl.19 - 21 inviterer Vial AS til folkemøte på Bjerkreim Samfunnshus, Vikeså, i forbindelse med detaljregulering for North Sea Energy Park.

På grunn av smittesituasjonen må alle som ønsker å delta på møte registrere seg i forkant med kontaktinformasjon.
Påmelding gjøres ved å skanne QR-koden nedenfor eller registrere seg på https://forms.office.com/r/6hAzrh1TYy.

Frist for påmelding er tirsdag 27. april 2021.

Det er 100 faste tildelte plasser i salen. Folkemøtet kan bli avlyst på kort varsel dersom smittevernreglene tilsier dette. Påmeldte vil bli informert. Påmeldte må også følge smittevernreglene for sin kommune.

Detaljreguleringen er ute til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 12. mai 2021.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av kraftintensiv industri med tilhørende infrastruktur på ca. 2.700 daa i Bjerkreim kommune. Av dette er om lag 1.700 daa foreslått til industriområde.

Mer informasjon om planen finnes elektronisk under Plan, bygg og eiendom/Planinfo.

Kontakt: Vial AS v/Stina Tran Huynh, epost: sh@vial.no, tlf.: 99 42 31 00

Klikk for stort bilde