Bjerkreim kommune

Innstilling til økonomiplan 2023-2026 og budsjett for 2023

Innstilling til økonomiplan 2023-2026 og budsjett for 2023

Fristen for å komme med merknader er fredag 9. desember.

22. november behandlet formannskapet forslaget til økonomiplan 2023-2026 og budsjett for 2023. Kommunestyret behandler innstillingen i møtet 13. desember klokka 16.00.

I tråd med kommuneloven § 14-3, 4. ledd, legger Bjerkreim kommune innstillingen til økonomiplan 2023-2026 og budsjettet for 2023 ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter:


Har du merknader?

Eventuelle merknader til innstillingen kan du sende til Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså, eller postmottak@bjerkreim.kommune.no, innen fredag 9. desember 2022 klokka 12.00.

Kommunedirektøren