Bjerkreim kommune

Innstilling til økonomiplan 2022-25 og budsjett 2022

Innstilling til økonomiplan 2022-25 og budsjett 2022

 

Formannskapet har den 23.11.2021 behandlet forslag til økonomiplan 2022-25 og budsjettrammer for 2022. Formannskapets innstilling skal behandles av kommunestyret den 14.12.2021, kl. 16.00.

I tråd med kommuneloven § 14-3, 4. ledd, legges formannskapets innstilling til økonomiplan 2022-25 og budsjett 2022 ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter:

Formannskapets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25 (PDF, 471 kB) (vedtak s. 8-13)

1. Rådmannens forslag - hoveddokument (PDF, 3 MB)

2. Rådmannens forslag til gebyrer (PDF, 2 MB)

3. Økonomiske oversikter etter forskrift (PDF, 524 kB)

4. Fra bevilgningsoversikt etter § 5-4 andre ledd (PDF, 523 kB)

5. § 5-7 Oversikt over gjeld (PDF, 608 kB)

6. Soknet sine tiltak til budsjett og økonomiplan (PDF, 61 kB)

7. Budsjettforslag 2022 - kontrollutvalet i Bjerkreim (PDF, 56 kB)

8. Forslag til budsjett 2022 - kontroll og tilsyn (PDF, 174 kB)


Eventuelle merknader til formannskapets innstilling sendes Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså, eller postmottak@bjerkreim.kommune.no, innen fredag 10.12.2021, kl. 12.00.


Rådmannen