Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Innstilling til økonomiplan 2020-23 og budsjett 2020

Innstilling til økonomiplan 2020-23 og budsjett 2020

Klikk for stort bilde  

Formannskapet har den 26.11.2019 behandlet forslag til økonomiplan 2020-23 og budsjettrammer for 2020. Formannskapets innstilling skal behandles av kommunestyret den 10.12.2019.

I tråd med kommuneloven § 14-3, 4. ledd, legges formannskapets innstilling til økonomiplan 2020-23 og budsjett 2020 ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter:

 

Forslag til budsjett og økonomiplan - gebyr (PDF, 2 MB)

Forslag til budsjett og økonomiplan - kontrollutvalget (PDF, 264 kB)

 

Dokumentene kan ev. leses i serviceavdelingen på kommunehuset.

Eventuelle merknader til formannskapets innstilling sendes Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså, eller postmottak@bjerkreim.kommune.no, innen tirsdag 10.12.2019, kl. 12.00.

Rådmannen