Bjerkreim kommune

Innkomne vallister til ettersyn

Innkomne vallister til ettersyn

Jf. valgloven § 6-6, 1 skal innleverte listeforslag leggjast ut til ettersyn etter kvart som dei kjem inn.

Bjerkreim kommune har i dag motteke listeforslag nr. fire, som er frå Bjerkreimlista
Frå før har Bjerkreim Høyre, Bjerkreim Senterparti og Bjerkreim Bygdeliste levert inn listeforslag.

Innkomne listeforslag blir også lagt ut til ettersyn på kommunehuset. 

NB! Fristen for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalet er 31. mars kl. 12.00.

Innkomne listeforslag skal jf. valgloven § 6-6, 2 behandlast av valstyret innan 1. juni. Valstyret i Bjerkreim skal ha møte 16. mai og vil behandla listeforslaga då.