Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Informasjon til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen

Informasjon til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen

Videre plan for vaksine

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et informasjonsskriv til alle som har tatt første dose av AstraZeneca-vaksinen.

Vi ber deg om å lese dette brevet.

Alle som har fått første dose av AstraZeneca vil få tilbud om 2. dose med m-RMA vaksine (mest sannsynlig Pfizer).

Dersom du ikke får annen informasjon, ber vi deg møte opp til vaksinering til samme tidspunkt som tidligere avtalt. Du vil i tillegg få påminnelse om vaksinetimen på SMS.